Termeni și condiții

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRELUCRATE PE SITE-UL IN-TOWN.RO


1. Cine suntem

S.C. Dettra Organization SRL (în continuare „Operatorul”) este o societate română, cu sediul în Str.
G-ral Eremia Grigorescu, nr. 122A, Cluj-Napoca, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.
J12/1595/2010. Dettra Organization acționează în calitate de operator al datelor cu caracter
personal colectate prin intermediul site-ului web https://in-town.ro („Site-ul”) pentru sau în
legătură cu vânzarea de bilete / abonamente pentru festivalurile de muzică Neversea (organizator:
Neversea SRL) și Untold (organizator: Untold SRL) și alte produse/servicii asociate acestora sau
pentru alte evenimente publice.
Avem obligația să administrăm în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele
personale pe care ni le furnizezi, ca utilizator al Site-ului, și te informăm prin prezenta cu privire la
prelucrările efectuate (1).


2. Ce date prelucrăm și în ce scop


Prin intermediul Site-ului, îți prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: date de
identificare (nume, prenume) și date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon). În plus, prin
intermediul Site-ului ne poți furniza și alte informații despre tine, precum date biografice și de
profil (fotografia de profil, data nașterii, sexul, adresa de proveniență), în privința cărora Dettra
Organization acționează ca persoană împuternicită pentru organizatorii Neversea, respectiv Untold
și care le sunt necesare acestora, conform celor precizate mai jos.
Astfel, prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
a) Pentru înregistrarea și autentificarea ta pe Site, în vederea vânzării de bilete/abonamente
pentru festivalurile de muzică Neversea și Untold și / sau de produse/servicii asociate
acestora.
Temei juridic de prelucrare: încheierea și executarea unui contract.
b) Pentru a îți transmite prin e-mail comunicări comerciale privind produsele și serviciile noastre,
similare celor achiziționate de tine, cu excepția cazului în care ți-ai exprimat dorința de a nu
primi astfel de comunicări comerciale.
Temei juridic de prelucrare: interesul nostru legitim pentru efectuarea de comunicări
comerciale referitoare la produse sau servicii similare, dacă și atât timp cât clientul nu se
opune unei astfel de prelucrări.
c) Pentru a facilita procesul de check-in al biletelor/abonamentelor gestionat de organizatorii
Neversea și Untold, le transmitem acestora datele tale cu caracter personal spre a fi utilizat
pentru scopurile și în temeiurile indicate în [https://neversea.com/static/terms-andconditions-
en.pdf]și, respectiv [https://untold.com/static/terms-and-conditions-ro.pdf].
d) Pentru a asigura accesul în incinta de desfășurare a Festivalurilor doar persoanelor îndreptățite
și pentru evitarea fraudelor. De exemplu, în cazul în care un bilet/abonament este tipărit de
două persoane diferite, putem da informații către organizatorii Neversea / Untold cu privire la
persoana care a cumpărat respectivul bilet/abonament.
Temei juridic de prelucrare: interesul legitim al nostru și al organizatorilor Neversea /
Untold de a asigura accesul legitim la Festivaluri și a evita fraudele.


3. Cui divulgăm datele personale?


Stocăm datele tale cu caracter personal pe serverele noastre din România, însă vom putea să le
stocăm pe platforme cloud operate de furnizori de servicii cloud din Uniunea Europeană. Operatorul
va putea de asemenea să transmită datele partenerilor contractuali, în scopul realizării scopurilor
prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora,
prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea lor se face conform
legislației în vigoare (furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată, servicii bancare,
sau alte servicii).
Operatorul va putea transmite datele tale cu caracter personal autorităților publice, în condițiile
legii. De asemenea, datele vor putea fi transmise către contabilii, auditorii, avocații sau alți
asemenea consilieri externi ai Operatorului. Operatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori
legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea
drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilicite.


4. Cât timp păstrăm datele personale?


Vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât contul tău pe Site este activ, plus o perioadă
rezonabilă necesară exercitării sau apărării unor drepturi ale noastre în legătură cu utilizarea Siteului,
produsele/serviciile oferite și datele personale prelucrate.
Vom înceta să îți transmitem comunicări comerciale privind produsele și serviciile noastre, similare
celor achiziționate de tine, imediat după ce îți exprimi dorința de a nu mai primi astfel de
comunicări comerciale.

5. Efectuarea comenzii

Toate comenzile efectuate pe acest site sunt finale si nu pot fi anulate. Pentru a face o comanda este nevoie de parcurgerea urmatorilor pasi:

1- introducerea datelor de autentificare

2- selectarea evenimentului si a biletelor din categoria de bilete disponibile

3- selectarea numarului de produse dorite si lansarea comenzii

4- verificarea adresei de facturare si a datelor personale

5- confirmarea comenzii

      5.1. Modalitati de plata 

      Produsele care se comanda de pe www.in-town.ro pot fi platite prin credit card.

      Taxa Administrare Comanda este in valoare de 10% din contravaloare comenzii care se aplica la toate comenzile care se efectueaza pe site-ul in-town.ro si care necesita prelucrare si asistenta ulterioara pentru finalizarea lor.

Biletele achiziționate cu opțiunea Risk free pot fi anulate cu până cel târziu 10 zile înainte de festival!

Operatorul de plati care realizeaza operatiunile bancare este compania RomCard.

      5.2 Metoda de livrare

Fiecare produs, devine valid dupa validarea platii, de catre organizator (procesatorul de plati), iar in maxim 48 de ore este trimis catre cumparator, prin intermediul emailului care l-a inregistrat pe site. Reclamatiile privind furtul sau pierderea biletelor pot fi facute prin intermediul emailului, la adresa [email protected]. In cazul furtului electronic, biletele achizitionate initial de cumparator vor fi anulate si i se vor trimite altele. 

      5.3. Reclamatii si intrebari

    In cazul in care cumparatorul/utilizatorul intampina o problema si are nevoie de ajutor, , acesta se poate adresa in mod exclusiv prin intermediul emailului [email protected] .

      5.4. Contact

Ne puteti contacta prin intermediul emailului la adresa [email protected]


6. Cookies


Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Operatorul le transmite către
device-ul utilizatorilor Site-ului). Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:
- Cookie-uri de funcționalitate> aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor
Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de funcționalități cum ar fi listele
de preferințe
- Cookie-uri de performanță: aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza
modul în care clienții Operatorului utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri se pot
îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor acestuia.
Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de
cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site. Informațiile
referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile astfel pe www.aboutcookies.org
Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea
anumitor zone sau funcționalități de pe site.


7. Drepturile tale


În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:
a) Accesarea datelor: ai dreptul de a obține confirmarea faptului că datele tale cu caracter
personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum
scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au
acces la datele dvs., perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile tale specifice. De
asemenea, poți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm.
b) Rectificare: ne poți solicita să modificăm datele tale cu caracter personal care sunt incorecte
sau, dacă este necesar, să completăm datele, inclusiv prin furnizarea către noi a datelor
suplimentare relevante.
c) Retragerea consimțământului: în cazul în care există prelucrări pe bază de consimțământ, îți
vei putea retrage oricând consimțământul;
d) Ștergere: Ne poți solicita să ștergem datele tale atunci când:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate și prelucrate;
• ți-ai retras consimțământul (dacă este cazul), iar Operatorul nu are alt temei pentru
prelucrarea datelor;
• datele tale sunt prelucrate contrar legii;
• te-ai opus prelucrării datelor tale și nu există alte motive legitime pentru care acestea
să fie prelucrate;
• datele tale trebuie șterse conform legii.
e) Opoziție: ai posibilitatea să te opui oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal,
pentru motive ce țin de situația ta personală, cu excepția cazurilor în care există motive
legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor,
drepturilor și libertăților persoanei vizate sau datele sunt necesare pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
f) Dreptul la portabilitatea datelor ai dreptul să primești datele cu caracter personal pe care leai
furnizat prin completarea formularului de înscriere într-o formă structurată, utilizată în mod
curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către
un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau
executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
g) Restricționare: poți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca
restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile despre acuratețea, actualitatea datelor
tale și legalitatea prelucrării acestora, și când, deși noi nu mai avem nevoie de datele tale,
trebuie să le păstrăm pentru a stabili, exercita sau susține un drept în instanță, la cererea ta.
Pentru a putea exercita drepturile menționate mai sus precum și a obține orice lămuriri / informații
suplimentare privind prelucrarea datelor tale, te rugăm să contactezi Operatorul la următoarea
adresă str. Eremia Grigorescu, nr. 122A, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania.
h) Depunerea unei plângeri: poți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la
Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul
G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România,
www.dataprotection.ro[email protected]); de asemenea, îți poți exercita orice drepturi
pe care le ai în legătură cu prelucrarea la alte autorități competente.

NOTA!

(1) În conformitate Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE („Regulamentul”).